تامیلی راهنمای تلفظ

[தமிழ்]

پيوستن به تلفظ های تامیلی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 526
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.627
  • واژه‌های تلفظ نشده: 43
  • تامیلی عكس از Simply CVR
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه