زبان: تامیلی [தமிழ்]

پيوستن به تلفظ های تامیلی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 434
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.113
  • واژه‌های تلفظ نشده: 145
  • تامیلی عكس از Simply CVR

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه