تامیلی راهنمای تلفظ

[தமிழ்]

پيوستن به تلفظ های تامیلی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 464
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.492
  • واژه‌های تلفظ نشده: 30
  • تامیلی عكس از Simply CVR
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه