زبان: سیلتی [Silôţi]

پيوستن به تلفظ های سیلتی

  • شمار متكلمان: 10.300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 0
  • واژه‌های تلفظ شده: 0
  • واژه‌های تلفظ نشده: 18

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد