سواحیلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به name

زبان: سواحیلی [sw] بازگشت به سواحیلی

دسته بندی: name تصديق name تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "name". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا