سواحیلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به india

زبان: سواحیلی [sw] بازگشت به سواحیلی

دسته بندی: india تصديق india تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "india". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا