سواحیلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به grandfather

زبان: سواحیلی [sw] بازگشت به سواحیلی

دسته بندی: grandfather تصديق grandfather تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "grandfather". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا