سواحیلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به grandfather

زبان: سواحیلی [sw] بازگشت به سواحیلی

دسته بندی: grandfather تصديق grandfather تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "grandfather".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟