سواحیلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به bantu

زبان: سواحیلی [sw] بازگشت به سواحیلی

دسته بندی: bantu تصديق bantu تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "bantu". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا