سواحیلی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سواحیلی [Kiswahili] پيوستن به تلفظ های سواحیلی

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 115
  • واژه های تلفظ شده: 509
  • واژه های تلفظ نشده: 927
سواحیلی

عكس از madpai