سواحیلی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سواحیلی [Kiswahili] پيوستن به تلفظ های سواحیلی

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 135
  • واژه‌های تلفظ شده: 573
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.101
سواحیلی

عكس از madpai