سواحیلی راهنمای تلفظ

[Kiswahili]

پيوستن به تلفظ های سواحیلی

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 150
  • واژه‌های تلفظ شده: 809
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.158