سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به substantiv (از Björn به större skrikörn)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: substantiv تصديق substantiv تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی