زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: substantiv

تصديق substantiv تلفظ ها