زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: people

تصديق people تلفظ ها