سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از recentior به högerpopulism)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها