سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nome proprio di persona

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: nome proprio di persona تصديق nome proprio di persona تلفظ ها