زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: nome proprio di persona

تصديق nome proprio di persona تلفظ ها