زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: grundtal

تصديق grundtal تلفظ ها