زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: first names

تصديق first names تلفظ ها