سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به female names (از Lilja به Marion)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: female names تصديق female names تلفظ ها