زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: förnamn

تصديق förnamn تلفظ ها