سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به fåglar (از dubbelbeckasin به ormvråk)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: fåglar تصديق fåglar تلفظ ها