سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به egennamn (از Beata به gert)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: egennamn تصديق egennamn تلفظ ها