سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به egennamn (از Skellefteå به Loreen)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: egennamn تصديق egennamn تلفظ ها