زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: egennamn

تصديق egennamn تلفظ ها