سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به egennamn

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: egennamn تصديق egennamn تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی