سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities in Sweden

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: cities in Sweden تصديق cities in Sweden تلفظ ها

63 كلمات برچسب زده شده با عنوان "cities in Sweden". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا