سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities in Sweden

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: cities in Sweden تصديق cities in Sweden تلفظ ها