زبان: سوئدی [sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: adjective

تصديق adjective تلفظ ها