سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها