سوئدی راهنمای تلفظ

[Svenska]

پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.962
  • واژه‌های تلفظ شده: 69.137
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10
  • سوئدی عكس از Skubasteve834