سوئدی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سوئدی [Svenska] پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.425
  • واژه های تلفظ شده: 52.923
  • واژه های تلفظ نشده: 83
سوئدی

عكس از visulogik