سوئدی راهنمای تلفظ

[Svenska]

پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.224
  • واژه‌های تلفظ شده: 83.324
  • واژه‌های تلفظ نشده: 123
  • سوئدی عكس از Skubasteve834