سوئدی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سوئدی [Svenska] پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.534
  • واژه‌های تلفظ شده: 53.982
  • واژه‌های تلفظ نشده: 88
سوئدی

عكس از visulogik