سوئدی راهنمای تلفظ

[Svenska]

پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.344
  • واژه‌های تلفظ شده: 87.173
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.671
  • سوئدی عكس از Skubasteve834
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه