زبان: سوئدی [Svenska]

پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.920
  • واژه‌های تلفظ شده: 68.550
  • واژه‌های تلفظ نشده: 26
  • سوئدی