سوئدی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سوئدی [Svenska] پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.610
  • واژه‌های تلفظ شده: 57.754
  • واژه‌های تلفظ نشده: 108
سوئدی

عكس از visulogik