تونگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به south america

زبان: تونگو [srn] بازگشت به تونگو

دسته بندی: south america تصديق south america تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "south america". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا