صربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به дієслово

زبان: صربی [sr] بازگشت به صربی

دسته بندی: дієслово تصديق дієслово تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "дієслово". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا