صربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به αριθμοί

زبان: صربی [sr] بازگشت به صربی

دسته بندی: αριθμοί تصديق αριθμοί تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "αριθμοί". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا