صربی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: صربی [Српски / Srpski] پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 665
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.820
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.990
صربی

عكس از grk1