زبان: صربی [Српски / Srpski]

پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 690
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.082
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.848