صربی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: صربی [Српски / Srpski] پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 649
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.340
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5
صربی

عكس از grk1