صربی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: صربی [Српски / Srpski] پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 655
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.357
  • واژه‌های تلفظ نشده: 425
صربی

عكس از grk1