شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به water

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: water تصديق water تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "water". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا