شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به United States

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: United States تصديق United States تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "United States". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا