شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به rivers

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: rivers تصديق rivers تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "rivers". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا