شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Politics

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: Politics تصديق Politics تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Politics". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا