شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Pays des Kurdes

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: Pays des Kurdes تصديق Pays des Kurdes تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Pays des Kurdes". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا