زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: pays

تصديق pays تلفظ ها