شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به pays

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: pays تصديق pays تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "pays". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا