شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به pain

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: pain تصديق pain تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "pain". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا