شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به oil

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: oil تصديق oil تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "oil". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا