شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به milk

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: milk تصديق milk تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "milk". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا