شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به milic (از milic به milic)

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: milic تصديق milic تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "milic". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا