شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Louisiana

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: Louisiana تصديق Louisiana تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Louisiana". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا