زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: histoire

تصديق histoire تلفظ ها