شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به histoire

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: histoire تصديق histoire تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "histoire". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا