شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به hie

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: hie تصديق hie تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "hie". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا