شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به grandfather (از mukaka به sekuru)

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: grandfather تصديق grandfather تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "grandfather". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا