شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به goat

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: goat تصديق goat تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "goat". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا