شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به food

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: food تصديق food تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "food". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا