شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به countries (از Zimbabwe به Zimbabwe)

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: countries تصديق countries تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "countries". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا