شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به bread

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: bread تصديق bread تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "bread". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا