شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Africa

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: Africa تصديق Africa تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Africa". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا