شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به activity

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: activity تصديق activity تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "activity". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا