شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به abyss (از mawere به mawere)

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: abyss تصديق abyss تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "abyss". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا