اسلوونیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemical element

زبان: اسلوونیایی [sl] بازگشت به اسلوونیایی

دسته بندی: chemical element تصديق chemical element تلفظ ها