اسلوونیایی راهنمای تلفظ

[Slovenščina]

پيوستن به تلفظ های اسلوونیایی

  • شمار متكلمان: 2.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 328
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.005
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.034
  • اسلوونیایی عكس از Andrejj