اسلوونیایی راهنمای تلفظ

[Slovenščina]

پيوستن به تلفظ های اسلوونیایی

  • شمار متكلمان: 2.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 315
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.939
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.996
  • اسلوونیایی عكس از Andrejj