اسلوونیایی راهنمای تلفظ

[Slovenščina]

پيوستن به تلفظ های اسلوونیایی

  • شمار متكلمان: 2.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 337
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.263
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.179
  • اسلوونیایی عكس از Andrejj