اسلوونیایی راهنمای تلفظ

[Slovenščina]

پيوستن به تلفظ های اسلوونیایی

  • شمار متكلمان: 2.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 331
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.050
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.015
  • اسلوونیایی عكس از Andrejj